03 Kwietnia 2017

Komunikat dotyczący możliwości startu uczniów szkółek w wyścigach kolarskich.

Komunikat dotyczący możliwości startu uczniów szkółek w wyścigach kolarskich.

Postanowienia dotyczące legitymacji szkółek kolarskich.

Informujemy, że  uczniowie/zawodnicy szkółek kolarskich mogą startować w zawodach rango OZKol i PZKol tylko na podstawie zaświadczenia lekarskiego.  Na potrzeby weryfikacji tożsamości zalecamy zabranie ze sobą dowodu tożsamości jak legitymacja szkolna czy inny dokument ze zdjęciem potwierdzający tożsamość dziecka. W wyścigach przeznaczonych tylko dla szkółek kolarskich uczniowie/ zawodnicy startują na dotychczawsowych zasadach - zgoda rodzica.