Dla Instruktora

Polski Związek Kolarski prezentuje garść informacji dotyczących szkółek kolarskich funkcjonujących w ramach Narodowego Programu Rozwoju Kolarstwa.


Od dnia 1.02.2017r. prowadzone są zajęcia w szkółkach działających w 2016r., a od 1.03.2017r. prowadzone będą zajęcia w szkółkach utworzonych w 2017r. Zajęcia odbywają się wg ramowego programu zajęć.

Na podstawie ramowego programu zajęć prowadzący winni opracować roczny lub półroczny plan (harmonogram) realizacji zajęć z podziałem na poszczególne miesiące. Powinien on zawierać datę, tematykę zajęć, ilość godzin z danego tematu oraz informację gdzie prowadzone będą zajęcia.

Osobami odpowiedzialnymi za realizację Narodowego Programu Rozwoju Kolarstwa są:
- Lucjusz Wasielewski - członek Zarządu Polskiego Związku Kolarskiego, tel. 502 368 573
- Artur Szarycz - koordynator programu, tel. 667 283 051

Gromadzeniem dokumentacji merytorycznej zajmuje się:
Wielkopolski Związek Kolarski, 62-800 Kalisz, ul. Wał Matejki 2, tel. 62 757 23 41
Adres mailowy ws. szkółek: szkolki@pzkol.pl

Dokumenty do pobrania:


Ramowy program zajęć 2017

Zgoda rodzica/opiekuna

Lista uczestników

Polisa ubezpieczeniowa uczestników

Sprawozdanie miesięczne

Harmonogram zajęć