Organizatorzy/kontakt

ORGANIZATORZY PROGRAMU

Organizatorem programu „Narodowy Projekt Rozwoju Kolarstwa, poziom pierwszy – Upowszechnianie sportu w szkółkach kolarskich” jest Polski Związek Kolarski. 

Od dnia 1.02.2017r. prowadzone są zajęcia w szkółkach działających w 2016r., a od 1.03.2017r. prowadzone będą zajęcia w szkółkach utworzonych w 2017r. Zajęcia odbywają się wg ramowego programu zajęć.

Na podstawie ramowego programu zajęć prowadzący winni opracować roczny lub półroczny plan (harmonogram) realizacji zajęć z podziałem na poszczególne miesiące. Powinien on zawierać datę, tematykę zajęć, ilość godzin z danego tematu oraz informację gdzie prowadzone będą zajęcia.

Osobami odpowiedzialnymi za realizację Narodowego Programu Rozwoju Kolarstwa są:
- Lucjusz Wasielewski - członek Zarządu Polskiego Związku Kolarskiego, tel. 502 368 573
- Artur Szarycz - koordynator programu, tel. 667 283 051

e-mail: szkolki@pzkol.pl

Gromadzeniem dokumentacji merytorycznej, pytania związane z z programem zajmuje się:

Wielkopolski Związek Kolarski
ul. Wał Matejki 2, 62-800 Kalisz
tel: (62) 757 23 41
e-mail: wzkol1@wp.pl

Umowy z podmiotami prowadzącymi szkółki (współpraca, wkład własny, faktury), umowy z instruktorami prowadzącymi szkółki, ubezpieczenia dzieci, sprawy rozliczeń finansowych:

Polski Związek Kolarski
ul. Andrzeja 1 , 05-800 Pruszków
tel: (22) 738 83 81
e-mail: biuro@pzkol.pl