26 Września 2017

Komunikat dotyczący osób uprawnionych do udziału w Narodowym Programie Rozwoju Kolarstwa – POZIOM I „Szkółki Kolarskie”.

Komunikat dotyczący osób uprawnionych do udziału w Narodowym Programie Rozwoju Kolarstwa – POZIOM  I „Szkółki Kolarskie”.

Zgodnie z decyzją nr 5. Ministra Sportu i Turystyki z dnia 20 stycznia 2017 roku dotyczącą  programu  „SPORT WSZYSTKICH DZIECI” informujemy, że jednym z  zadań w ramach w/w. programu MSiT jest „Wspieranie projektów upowszechniania sportu dzieci i młodzieży realizowanych przez polskie związki sportowe”, w którym Polski Związek Kolarski realizując zadanie pn. „NARODOWY PROGRAM ROZWOJU KOLARSTWA POZIOM PIERWSZY - UPOWSZECHNIANIE SPORTU W SZKÓŁKACH KOLARSKICH „

Zgodnie z przyjętymi tam kryteriami realizacji zadania PZS jest zobowiązany przestrzegać zasad programu „SPORT WSZYSTKICH DZIECI” , w którym jednoznacznie nakreślony jest wiek uczestników dla których kierowane jest zadanie (poniżej treść programu MSiT)

Zadanie polega na dofinansowaniu systemowych rozwiązań ukierunkowanych  na upowszechnianie aktywności fizycznej wśród uczniów szkół podstawowych. Zadanie adresowane jest do polskich związków sportowych, które wykorzystując posiadane zasoby i możliwości kadrowe, organizacyjne oraz infrastrukturalne będą mogły stworzyć kompleksowe rozwiązania służące rozwojowi poszczególnych sportów.”