08 Listopada 2017

BAZA TALENTÓW - testy sprawnościowe dla szkółek kolarskich termin wykonania do 30.11.2017

W związku z realizacją Narodowego Programu Rozwoju Kolarstwa i wymogami Ministerstwa Sportu i Turystyki prosimy o przeprowadzenie testu i wypełnienie załączonej tabeli dla 15 osób - uczestników zajęć w szkółce kolarskiej. Wramch testu należy przeprowadzić pomiary jakmasa i wysokość ciałauczestnika oraz wykonać trzy próby sprawnościowe: zwis na drążku, bieg na 50 metrów oraz próbę biegową (bieg 600 dla dziewcząt i chłopców, którzy nie ukończyli 12 lat, bieg na 800m - dla dziewcząt powyżej 12 lat, bieg na 1000m - dla chłopców powyżej 12 lat)

Termin nadsyłania wypełnionych tabel (mailowo na  adres wzkol1@wp.pl) - do 30.11.2017r.

BAZA TALENTÓW - druk