Dla Instruktora

Zasady rozliczania akcji szkoleniowych w Polskim Związku Kolarskim

 

W związku z realizacją programu KOSS, Polski Związek Kolarski informujee o sposobie i zasadach rozliczania akcji szkoleniowych.  Informacje zamieszone sa w poniższych linkach i i dokumentach do pobrania:

Instrukcja do rozliczenie akcji KOSS

Druk do roliczenia akcji KOSS